Cardiau Maes Mieri Cards

 

Cardiau / Cards

 

 

'Rwyf yn gweithio ar wefan newydd fel diweddariad i'r wefan yma ar y foment. Fe fydd y wefan yma yn aros yn eu lle hyd nes bydd y cyfan yn ei le ar y wefan newydd, ond fe allwch edrych ar y wefan newydd fan yma -

Cliciwch yma -> <- Click here

I'm working on a new website that's an update of this site. This site will remain in place and live until everything is available on the new website, but you can see the new site now by clicking on the pictorial link above.

 

 

Mae mwy nag un aelod o'r teulu yn gwneud cardiau fel hobi. Mae ein cardiau ran fynychaf yn wâg neu gyda chyfarchiad Cymraeg. Mae ein Papurach Priodas wedi bod yn ddwy-ieithog rhan amlaf.

 

'Rwyn Wneithiriwr Cardiau Swyddogol i'r wefan Craftsuprint - The Worlds Largest Legal Craft Download Site! felli cliciwch ar y logo i weld lluniau o'r cardiau wyf wedi gwneud i'r wefan ffantastig yma. Gallwch hefyd edrych ar y blog newydd a grewyd i rhoi gwybodaeth am y cardiau sydd newydd cael eu llwytho i fyny, cardau a ddewiswyd fel "Lluniau'r Foment" gan rhai cynllunwyr, ayyb.

 

 

Cliciwch isod i weld enghreifftiau o'r hyn sydd gyda ni ar gael.

 

 

  • Cardiau Ar Gyfer Pob Achlysur - Rhai Ar Werth!
  • Cynlluniau Papurach Priodas - Ychydig o syniadau os ydych yn edrych ar y wefan yma am eich bod am papurach priodas.

 

Os ydych yn hoffi rhywbeth rydych yn ei weld, ac am i ni wneud rhywbeth tebyg i chi, cysylltwch a ni a rhowch syniad o'r math o gardiau a'r math o liwiau sydd gennych mewn golwg, ac fe allwn ddod nôl mewn cysylltiad a chi ynglyn a syniadau a prisiau (mae pris pob gwahanol gerdyn yn dibynu ar y cynllun terfynnol).

Several family members make cards as a hobby. Our cards are usually blank or have a Welsh sentiment. Our Wedding Stationery has mostly been bilingual.

 

I'm a Registered Card Maker for the Craftsuprint - The Worlds Largest Legal Craft Download Site! site so click on the logo to see photos of the cards I've made for this fantastic site. You can also view the new blog giving information on new uploads, when cards are chosen as "Images of the Moment" by some of the designers, etc.

 

 

Click below to view examples of what we have available.

 

 

  • Cards For All Occasions - Some For Sale!
  • Wedding Stationery Designs - Some ideas if you are looking at this website because you need wedding stationery.

 

If you like something that you see, and want us to make something similar for you, contact us giving an idea of the type of card and colour scheme you have in mind. We will then get back in touch with you with ideas and prices (each card is priced differently depending on the final design).

 

 

 Cartref / Home : Cardiau / Cards : Papurach Priodas / Wedding Stationery : Cysylltu â Ni / Contact Us : Dolenni / Links